Logistiek Teamleider

Goederen worden steeds meer geproduceerd in landen waar productie tegen zo gering mogelijke kosten plaats kan vinden. Daarom is het vervoer en de opslag van goederen van steeds groter belang voor bedrijven. Een aanmerkelijk deel van de goederen wordt via containerschepen en andere vervoersmiddelen ons land binnengebracht. Vervolgens worden deze goederen opgeslagen in een warehouse (magazijn). Op het moment dat een klantorder binnenkomt, is het van belang dat goederen op gestructureerde wijze, direct, accuraat en veilig verwerkt worden, zodat deze zo snel mogelijk weer geleverd kunnen worden aan klanten binnen en buiten Europa. Om dit voor elkaar te krijgen wordt het warehouse afhankelijk van het soort goederen (bijvoorbeeld: mp3’s of houten panelen) ingericht en wordt gebruik gemaakt van verschillende opslag- en transportmiddelen. De logistiek teamleider zorgt door het coördineren van medewerkers dat al deze processen in goede banen geleid worden.

Voor wie is deze opleiding?
Iedereen met een vooropleiding op niveau 2, havo, mbo of vmbo. Op basis van eerder verworven en aantoonbare competenties kunnen vrijstellingen binnen het programma worden verkregen. De logistiek teamleider kan na aanvullende opleidingen en bij bewijzen competenties binnen de logistiek doorstromen naar de functie van logistiek supervisor (niveau 4).

Wat is de inhoud van deze opleiding?
Een logistiek teamleider draagt zorg voor alle coördinerende taken richting medewerkers op de werkvloer. Hij stuurt aan bij de goederenontvangst en –opslag, het verzamelen en verzendklaar maken van goederen en de inventarisatie van de voorraad. De logistiek teamleider voert deze taken zelf ook uit, maar in hoofdzaak zal hij de werkzaamheden vanaf de werkvloer en vanuit kantoor coördineren. Op deze manier probeert hij de eisen met betrekking tot kwaliteit en productiviteit te bewaken en te behalen. Daarnaast houdt logistiek teamleider zich bezig met plannen en organiseren van de randvoorwaarden voor werkzaamheden in het magazijn. Hij werkt planningen uit in een concrete werkverdeling en prioritering op de werkvloer. Hij zorgt in nauw overleg met de leidinggevende dat medewerkers en materiaal optimaal benut en ingezet kunnen worden bij werkzaamheden. De logistiek teamleider is de verbindende schakel tussen werkvloer en management wat betreft de prestaties. Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen met behulp van zijn takenpakket. Bovendien voert hij de meeste taken op eigen initiatief uit. De logistiek teamleider heeft een uitvoerende, maar tegelijkertijd een coördinerende rol. De belangrijke kerncompetities en -taken zijn o.a.:

  • Samenwerken en overleggen
  • Kwaliteit leveren
  • Aansturen/begeleiden
  • Plannen en organiseren
  • Omgaan met verandering
  • Coördineren en meewerken bij de ontvangst en opslag van goederen
  • Coördineren en meewerken bij het verzamelen van goederen en deze verzendklaar maken
  • Coördineren en meewerken bij het Inventariseren van de voorraad
  • Ondersteunend bij de inzet van mensen en middelen

Organisatie
OKE4U staat bekend om haar flexibele en kwalitatieve vormen van onderwijs. Daarom zijn er allerlei maatwerkvormen mogelijk. De maatwerkopleidingen zijn in alle vormen en maten mogelijk. Bij ons op locatie: (het adres is Bedrijventerrein C-Mill, Jan Campertstraat 5 te Heerlen (melden bij de receptie)), maar ook op een eigen of andere locatie behoort tot de mogelijkheden, net als een andere indeling, tijdsbesteding of lesvorm.

Inschrijving
Aanmelding is mogelijk op onze website (www.oke4u.nl) of via een email naar info@oke4u.nl. Bellen mag ook: 06-21981508.

Duur en kosten
Tijdsduur: 1 tot 1,5 jaar
Niveau: mbo niveau 3
Kosten: Prijs op aanvraag*

*Subsidieregeling Praktijkleren is van toepassing per 1 januari 2014

Mogelijk vervolg op deze opleiding
Heeft u interesse, maar is dit niet de opleiding die u zoekt? Bekijk onze andere mogelijkheden op www.oke4u.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via info@oke4u.nl. Bellen mag ook: 06-21981508.