Wat doet OKE4U? (2 van 4) De O van Organisatie

OKE4U staat voor Organisatie, Kennis en Emplooi voor U.

We hebben eerder deze week een overzicht gegeven van onze diensten (zie bit.ly/OKE4U01).

Vandaag vertellen we meer over de O van Organisatie.

Een onderneming heeft er baat bij als strategie, organisatie, bedrijfsprocessen en medewerkers optimaal op elkaar zijn afgestemd.
OKE4U levert een passend organisatieadvies, zowel op uitvoerend niveau als op tactisch en strategisch niveau.

Samen met jou kunnen we aan de slag gaan met de volgende onderwerpen:
– Strategiebepaling
– Strategie uitwerking (Balanced Score Card, Concurrentieanalyse, Marktanalyse, SWOT analyse)
– soulfabriek (mens- en resultaat-gericht model voor het ontwikkelen van een strategie en het in kaart brengen van doelstellingen, bijvoorbeeld bij reorganisaties of andere veranderingstrajecten en projecten)
– Projectmatig werken en Projectmanagement
– Interim Management
– Bedrijfsprocessen optimalisatie
– Ontwikkeling van je huisstijl (logo, website, nieuwsbrief, lay-out e-mails en brieven, facturen en offertes, sjablonen)

Hierbij kun je uiteraard ook rekenen op de ondersteuning van de twee andere werkvelden van OKE4U: Kennis en Emplooi.

Volgende week lees je hier meer over!